ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Δείτε μέσα από το αρχείο μας, φωτογραφίες από προηγούμενες διοργανώσεις της Έκθεσης ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

28η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(7-9 ΜΑΪΟΥ 2023 – ΑΘΗΝΑ)

27η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 – ΚΥΠΡΟΣ)

26η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(15-17 ΜΑΪΟΥ 2022 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

25η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – ΚΥΠΡΟΣ)

24η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(12-14 ΜΑΪΟΥ 2019 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

23η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(12-14 ΜΑΪΟΥ 2018 – ΑΘΗΝΑ)

22η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(28-30 ΜΑΪΟΥ 2017 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

21η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(28-31 ΜΑΪΟΥ 2016 – ΑΘΗΝΑ)

20η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(24-26 ΜΑΪΟΥ 2015 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

19η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(19-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 – AΘΗΝΑ)

18η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(26-28 ΜΑΙΟΥ 2013 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

17η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(27-29 ΜΑΙΟΥ 2012 – ΑΘΗΝΑ)

16η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(15-18 ΜΑΙΟΥ 2011 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

15η Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 – ΚΥΠΡΟΣ)