ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΝΟΥ

photo

Δείτε την κάτοψη του πλάνου της έκθεσης ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Τα περίπτερα στην κάτοψη είναι ενδεικτικά και διαμορφώνονται ανάλογα με την προτίμηση του εκθέτη.
Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για να σας προτείνουμε τον ιδανικό χώρο που θα αναδείξει καλύτερα την παρουσία σας στην έκθεση.

Δείτε την κάτοψη