ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

∆ΕΥΤΕΡΑ 18/11  
ΩΡΑ 10:00  

  Αγιογραφώντας τον Άγιο Λάζαρο.
  Απο τον Αγιογραφικό Οίκο "Περιγραπτός"

∆ΕΥΤΕΡΑ 18/11  
ΩΡΑ 11:00  

  Αγιογραφώντας με την τεχνική Fresco.
  Απο το εργαστήριο Αγιογραφίας "Αντιφωνητής"

ΤΡΙΤΗ 19/11  
ΩΡΑ 10:00  

  Αγιογραφώντας τον Άγιο Λάζαρο.
  Απο τον Αγιογραφικό Οίκο "Περιγραπτός"

ΤΡΙΤΗ 19/11  
ΩΡΑ 17:30  

  Ομιλία του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Κιτίου κ.κ. Νεκτάριου 
  με θέμα "Η ζωή και το έργο του Αγίου Λαζάρου".

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11  
ΩΡΑ 11:00  

  Αγιογραφώντας με την τεχνική Fresco.
  Απο το εργαστήριο Αγιογραφίας "Αντιφωνητής"